arı kurdu

Şu ana kadar kaydedilmiş, Türkiye’de yetişen 17 tür kasideden biri has kaside (Scutellaria salviifolia). Yaşadığım bölgede karşılaşabildiğim 17. endemik bitki oldu aynı zamanda. Ama geniş yayılışı olan bir endemik. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de yetişiyor.

Scutellaria türleri Çin ve Japonya’da geleneksel tıpta kullanılıyor. S. orientalis türü Türkiye’de de kullanılmakta. Has Kaside üzerine de çalışmalar yapılmış; bitkinin morfolojisi ve biyolojk aktivitesi hakkında. Ancak halk ilacı olarak kullanımı var mı, bilemiyorum. En azından buranın yerlileri bitkiyi tanımıyor.

Uçuk sarı, gülümseyen suratının insanı sardığı, sarmaladığını, yolundan ettiğini, tekrar tekrar ayağına çağırdığını söyleyebilirim ama. Ballıbabagillerin böyle bir etkisi var veya kimi insanlarda bir arı kurdu yaşıyor.


Sonbaharda ekilen tohumlar ilkbaharda çimlendi. Son iki fotoğraf tohum ve bitkinin ilk yapraklarına ait.

Yukarıya kaydır