tohumların beklediği rüzgâr

Kocakarı,
döküyor tohumunu,
çiçeğin,
tomurcuğun,
yaprağın hayaliyle.

Kızılçam ormanlarının insan eliyle bozulduğu alanlara yerleşen bitki topluluklarına “maki”, makilerin yine aynı el yüzünden bozulduğu alanlara yerleşen bitki topluluklarına ise garig veya frigana deniyor. Yunanca çalı çırpı anlamına gelen “phryganon” kelimesi kökenli. Akdeniz’in bitki topluluklarına bakmak o kadar insana da bakmak ki. Cızzz.

Garigler makiye göre daha kurakçıl, toprak derinliğinin daha az olduğu, taşlık, kayalık alanlarda yetişiyor. Bununla birlikte bu iki topluluk arasında sürekli bir geçişkenlik ve yer değiştirme var. Topluluğu oluşturan bireyler hem makilerde hem de gariglerde görülebildiği gibi birbirlerinin yerini alabiliyorlar. Boz çalı onlardan biri (Phagnalon graecum). Tohumlarının beklediği rüzgâra katıldım sonunda.

Yukarıya kaydır