kaya gülü

Bir kaya gülü sayılabilir nemnem otu (Ballota saxatilis). Doğu Akdeniz’in kayalarını yurt bilenlerden. Doğu Akdeniz dışında, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun güneyinde yaşıyor. 2 alt türü, birbirlerinden gövde ve...

kireçtaşı kayaları

Taşeli platosu, endemizm açısından Türkiye’nin önemli alanlarından biri. Endemizm oranları o alanın jeolojik anlamda ne kadar eski olduğuna, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve topografik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösteriyor....

Yukarıya kaydır