hikâye ağacının altında

Akşam çöker çökmez, oturacaksam altını seçtiğim 15 yaşlarında bir kızılçam topluluğunun nasıl gümbürdediğini anlatmak mümkün olabilir, dinleyene. Kimi kuşlar son kez öter, kimileri ötmeye hazırlanırken, arı kovanını rahatsız etmişim...

Yukarıya kaydır