kapı hep aralık

Bahçede yetişen Scorzonera (Yemlik, Teke sakalı) türlerini çalışıyorum. Tohum dilek listeme ikisini eklemiştim, ama hakkında okudukça, araştırdıkça tüm türleri ekmeyi, yetiştirmeyi diledim ve hemen listeme bir ek yaptım. Korkarım bir süre sonra yeni türler eklediğim ve benden başka kimsenin uğramadığı bir listem olacak. Kimbilir belki buradan bir macera çıkar. Hediye tohumların hikayesini anlattığım. Veya beklemezken biri yoluma çıkıverir.

Scorzonera türlerinin birçoğu besin bitkisi olarak ve halk hekimliğinde kullanılıyor. Hatta tarımı yapılan türleri de var. Birçoğu çok yıllık. Topraktan sökünce yüzünü gösteren yumru veya havuç kökler buna delalet. Toprak üstü gövdeyi mideye indirseniz de seneye yeni yaprak ve çiçekleriyle aynı yerde olacaklar. Kiminin de kökü yeniyor veya kökünden bir sakız elde ediliyor.

Bu öğrenmenin en yavaş yolu. Önce yapraklarını, sonra çiçeğini gör, tohumunu bekle, ellerine al, evir çevir. O mu, bu mu, şu mu muamması ile git gel kıyısına. Evet bitki tanı anahtarı var ama bitki için belirlenen her karakteri kafada canlandırmak ve evet budur diyebilmek cinsin tüm üyelerini görmeyi, aradaki farklara, benzerliklere hakim olmayı gerektiriyor. En azından besin bitkilerinde benim için durum bu. Hakim olmak? Biraz zor olacak. Türkiye’de alttürlerle beraber 64 Scorzonera kaydedilmiş. Ama artık listeye ekledim değil mi?

Bu kadar mı? Değil. Mor yıldızlı gece görülebileceklerin sınırsızlığına dairdi. Acemilik zor zanaat ama bilinmeyen sayesinde kapı hep aralık.

Yukarıya kaydır