faydası az ötede dursun

Bir başka yolu gözlenen de Murt Sedosu (Haplophyllum myrtifolium). Turunçgiller ailesinin bir üyesi Sedo’lar. Türkiye’de kaydedilmiş 10 türden 6’sı endemik. Murt Sedosu da endemik olanlardan. Ancak görece geniş bir yayılışa sahip. Kıyılardan içerilere kadar sokmuş o güzel başını. Sedo’ları birbirinden ayırt etmek zor. Örneğin tanıya göre Haplophyllum myrtifolium’un boyu 15-25 cm, benim fotoğrafladığım örnekte 40-50 cm’yi buluyordu. Ama ne demiştik, “boy” kötü karakterlerden biri bitkiler için. Elbette dikkat etmeliyiz ama sadece boya bakıp bu başka bir tür Sedo olmalı, diyemiyoruz. Nitekim burada açan güzel de diğer özellikleri ve yayılışı bakımından Murt Sedosu’na uyuyor.

Haplophyllum türlerinin toprak üstü kısımları halk hekimliğinde göz enfeksiyonları, romatizmal ağrılar, uçuk, siğiller, cilt hastalıkları ve kanser gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için kullanılıyor. Murt Sedosu üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar da bulunuyor. Bırakalım faydası az ötede dursun. Murt Sedosu burada açıyor. Öylesine gösterişli, öylesine ayık ki. Çiçekleri eteğime takışınca kalbim şaşıyor.

Tanı anahtarı: Bitki 15-25 cm uzunluğunda, yoğun beyaz tüylerle kaplı, gövde dik ve kahverengi kabuklu, yapraklar basit, tam, sapsız, mızraksı, almaçlı dizilişli, yoğun beyaz tüylerle kaplı ve 2,5-4×4-16mm boyutlarında, çiçek durumu sık, çiçek sapları tüylerle kaplı, sepaller elips-mızraksı şekilde, yeşil, beyaz sık kıvrık tüylerle kaplı ve 2-2,54-5 mm boyutlarında, petaller yumurtamsı-elips şeklinde, içe doğru kıvrık, kremsi-beyaz renkli ve 4-5×7-11 mm, stamenler 10 adet, filamentler uçtan tepeye doğru daralmakta, yarısına kadar uzun yumuşak tüylerle kaplı, 3,5-5 mm uzunluğunda, kapsül yoğun tüylerle kaplı. Kaynak; https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373318

Yukarıya kaydır