yarım kış

Önce ağaçkakan sandım.
Sonra bir baktım kuşun kabağa alışabilmesi için yarım kış yetmiş.
Tak tuk gagasını su kabağının tabanına vurarak yiyor azığını.

Yukarıya kaydır