hayal kurabilmek

Badem (Amygdalus communis) Akdeniz’e yerleşip karışık bir gen havuzu oluşturmuş ağaçlardan biri. Varyeteler, alt varyetelerle dolu. Ağaçlar; dikenli, dikensiz olması, boğum aralarının mesafesi, meyvenin iriliği ve tadına göre farklı...

ölme, öldürme

Bir bitki veya hayvan türü nasıl ortadan kaybolur? Bunun üzerinde çok konuşulmayan bir sebebi de savaşlar. Bugün tarım zehirleri olarak kullanılan ürünleri de savaşlara borçluyuz. Hatta yapay gübreleri de....

Yukarıya kaydır