küçük parmak

Yazı Yaban’ın ölçü birimi küçük parmak. Bazı şeyleri eğilmeden görmek mümkün değil. O kadar çok şey küçük parmak boyunda bir alanda oluyor bitiyor, oluyor bitiyor ki. Bu boyda bir menekşe tarlalara saçıyor kendini. Tarlanın boyu da hepi topu iki karış. Başka ziyaretçilere karıştıkları da yok. Bir çeşit rotasyon onlarınki de. Tohumlarını saçıp toprağa karışacak sonra gelene yer açacaklar. Menekşeden Ground Control’e.

Not: Ermenek menekşesi olmalı. (Viola ermenekensis), endemik

Yukarıya kaydır