hepsi eş

Süsengiller’den Güney Avrupa ve Akdenize özgü bir bitkidir keklik çiğdemi (Gynandriris sisyrinchium). Cins adı dişi ve erkek organların aynı çiçekte olması sebebiyle Yunanca gyn (Kadın, dişi), andros (adam, erkek) kelimelerinden türetilmiştir. Tür adı ise bitkiyi saran kalın lifler sebebiyle Yunanca sisyra “kabarık tüylü keçi derisi” kelimesinden gelmektedir. Çok yıllık soğanlı bir bitkidir. Çiçekler güneşin ışıklarıyla açılır ve gün batınca kapanır. Nemli toprakları halı gibi kaplar. Erhan Tuzlacı’nın verdiği bilgiye göre Antalya’da soğanları kabuğu soyularak yeniyor. Ancak Pfaf’ın yaptığı uyarıya bakılırsa zehirli olabilir. Zaten moru öyle bir mor ki kıymak da zor o soğana. Bunu der demez diğer soğanlılar geliyor aklıma. Küsmesinler, hangisinin çiçeği geri kalır ki sanki?

Bitki tanısında toprak altındaki gövdeyi tarif etmek için kullanılan “corm” kelimesi tam olarak soğan anlamına gelmiyor. Soğanımsı bir yapı demek daha doğru olur.

Yukarıya kaydır