çölün kımıldayan yaprağı

İstanbul Sözleşmesi Eylemi / Taksim 01.07.2021
Fotoğraf: Vedat Arık

Yaprak kımıldamıyor denir ya hani, ama aslında kımıldar, mübalağa yapılmaktadır. O mübalağanın içindeyiz. Çölün kımıldayan yaprağı, gürül gürül akan nehri, umudu, hayalisiniz.

Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.

Yukarıya kaydır