bu sofra

Cinlerin top oynadığı bir yerde, sulama kanalının başında çıkmış bu güzel şaşırttı beni bugün. Daha önce hiç görmediğim -ki bir bitkiyi ilk gördüğümde hep bu cümleyi kuruyorum, durdurulamaz bir heyecanla yanına koşarken- bir bitki, üstelik bir şeye benzetemedikçe daha da merak ediyorum. Nitekim Güney Amerika kökenli bir bitkiymiş latin çiçeği (Tropaeolum majus) ve çok sevildiği için neredeyse doğallaşmış. Kök salmış, yayılmış, yurdu gibi sevmiş burayı. Keşke dışarlıklı insanlara da bu kadarcık olsun yer açsak kimseye ait olmayan bu sofrada.

Ayrıntılı bilgi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/501416

Yukarıya kaydır