ay doğuyor

Koruganı (Securigera varia) diğer özellikleri yanında, çok yıllık olması, şemsiye şeklinde “çiçek durumu” tıpkı dereotu gibi 4 ila 20 çiçeğe sahip tek bir noktada buluşan çiçek saplarından ve 3 ila 14 çift yaprakçıktan oluşan bileşik yapıdaki yapraklarından tanıyabiliriz. Türkiye’nin her yerinde yetişen bitki, derin ve güçlü kök yapısı sebebiyle erozyon kontrolünde kullanılır ancak bir alanda baskın tür hâline gelebileceği uyarısı yapılmıştır. Bu yayılıcı özelliği yaban hayvanlarına veya otlatmaya kapalı alanlarda meydana geliyor olmalı. Burada çok iyi kurulmuş olmasına rağmen yayılabildiğine henüz tanık olamadım. Çünkü geviş getirebilen hayvanlar için de iyi bir besin bitkisidir. Geri kalanımız içinse zehirli. Tohumdan yetiştirilebileceği gibi -çimlenmenin 6 ay sürebildiği bilgisi veriliyor – rizomlarıyla da yayılır. Rhizobium bakterileri ile el ele verebilirse toprağa azot bağlar. Bu özelliğiyle yerleşik, kurakçıl, çorak bitki topluluklarının yaşadığı yerlerde toprak içeriğini değiştirip toplulukları etkileyebilir.

Bir tür güve kelebeğinin (Zygaena ephialtes) konukçu olduğu bitkilerden biridir. Yoğun dallar ve yapraklarla geniş bir gövdeye sahip olan korugan (Securigera varia), tarla faresi, yere yuvalayan kuşlar ve tavşanlara barınak sağlar. Uzun dilli arılar için de nektar kaynağıdır.

Tek bir bitkinin varlığı birçok canlıyı besliyor, koruyor, kolluyor. Ve topluluğundaki hayvanlar kadar genişliyor bitki. Hayvan bitkiyi sadece yemiyor, tohumunu yayıyor, tozlaştırıyor, bekçiliğini yapıyor, ekmeği çünkü. Buradan bakınca hepsi bir. Korugan bir hayvan. Çıt sesini duyunca kalbi hızla atmaya başlayan. Veya şu geyik bir korugan. Ayaklarının üzerinde dallanıp budaklanırken yapraklarının arkasından Ay doğuyor.

Yukarıya kaydır