karnı tok, gözü tok

Bir sığır kuyruğu türüyle tanışmanıza rağmen nasıl iki sığırkuyruğu türüyle tanışmış olabilirsiniz? Birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki tür varsa gayet mümkün. Üstelik ikisi de Türkiye Bitkileri‘nde Silifke’den çekilmiş fotoğraflarıyla...

Yukarıya kaydır