düz-enleme

Taşeli platosunun kayaya, taşa gömülmeye izin veren evleri. Şu ekşi suratlı kayanın bir gözünü yurt edinmiş kertenkele gibi bir kayayı yurt edinmek veya kayanın kırıntılarıyla evini kurmak. 30m2 yeter...

dağın üzerinde miyim?

Taşeli Platosunun büyük bir bölümü deniz kökenli kalkerlerden oluşuyor. Jeologlara göre bu kalkerler Mezozoik zaman (yaklaşık 225-65 milyon yıl önce) ortalarında aşınmış Torosların üstüne Akdeniz tarafından çökelmiş. Yani dağın...

kireçtaşı kayaları

Taşeli platosu, endemizm açısından Türkiye’nin önemli alanlarından biri. Endemizm oranları o alanın jeolojik anlamda ne kadar eski olduğuna, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve topografik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösteriyor....

Yukarıya kaydır