sözler

“Başka sözler de var,
Çözülmemiş kelimeler;
Yol kenarında bulunmuş,
Yolunmuş fundalardan;
Kamışlardan koparılmış,
Sökülmüş çalılardan;
Ot saplarından örülü,
Patikalardan derlenmiş,
Tutam tutam ..” *

* Kalevala – Fin Halk Destanı (Lale Obuz – Muammer Obuz çevirisinden)

Görsel: Tohuma durmuş bir uyuz otu (Scabiosa sp.)

Yukarıya kaydır