çatlak

Kireç kayalarının oyuklarında, çatlaklarında biten endemik bir Yoğurt otu türü (Galium dumosum) 400-2500 rakımları arasında, Akdeniz ve Ege bölgesi, Konya bölümünde yetişir.

Çatlaklardan bazen su sızar, bazen kök sızar. Çatlaklar giderek büyür.

Yukarıya kaydır