hayal kurabilmek

Badem (Amygdalus communis) Akdeniz’e yerleşip karışık bir gen havuzu oluşturmuş ağaçlardan biri. Varyeteler, alt varyeteler gırla. Ağaçlar; dikenli, dikensiz olması, boğum aralarının mesafesi, meyvenin iriliği ve tadına göre farklı varyetelere ayrılıyor. Yerel toplulukların çözümü ise çok daha basit ve anlaşılır. Taşla kırılan sert kabuklu bademlere ‘Taş bademi’, dişle kırılabilenlere ‘diş bademi’, elle kırılabilenlere de ‘el […]