yılın ilk tohumu

Bu yılın ilk tohumu Yıldız yonca’dan (Trifolium stellatum). Bahçeye çeşit çeşit yonca/üçgül tohumu saçıp onca Şifan’a ve Pisipisi otu’na rağmen bulabildikleri her açıklıkta büyüyebildiklerini görünce yonca tohumu toplama işine öncelik verdim. Hem çok iyi bir yer örtücü hem de eğer uygun toprak organizmaları varsa azot bağlayıcı. Gerçi görmek de ruha azot bağlıyor, oksijenini artırıyor kalbe giden kanın, çiçekleri ve tohumları bir gülümsemeye sebep oluyor sonra. Faydasından geçilmiyor.

Tüm üçgüller gibi çoğunlukla üç yapraklı olmasına atfen Latince cins adı Trifolium “üç yapraklı” anlamına geliyor. Çiçekteyken tanıyabilmek için ayrıntılı bilgi gerekiyorsa da, meyvedeyken yani tohum kapsüllerini oluşturduğunda tanımak çok kolay. Zaten tür adı da “yıldızlı” anlamına geliyor. Tohumlarını serptiğim Deli yonca veya Kese yonca kadar yoğun yapraklı bir gövdesi yok ama meyveleri geyikli gecelere benzer.

“Geyikli geceyi hep bilmelisiniz
Yeşil ve yabani uzak ormanlarda
Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan
Hepimizi vakitten kurtaracak
Bir yandan, toprağı sürdük
Bir yandan kaybolduk
Gladyatörlerden ve dişlilerden
Ve büyük şehirlerden
Gizleyerek yahut döğüşerek
Geyikli geceyi kurtardık” *

*Turgut Uyar, “Geyikli Gece”

Yukarıya kaydır