çiçekli çadır

Rüzgârlı havalarda yaprak altları, çok yapraklı bitki gövdeleri böceklerin çadırı oluyor. Belki de yuvası sığır kuyruğu. Böceği tanımadan çözemeyeceğim bir bilmece. Bahçedeki iki çeşit sığır kuyruğu türünden biri bu...

rahatsızlık anıtı

Belli bir rakıma kadar rahatsız edilmiş, bozulmuş, bölünmüş yeryüzü boylarını sığır kuyrukları, deli sarı ot, sümenit, kılçık kekiği, kara kekik, alfalfa kaplıyor. Bu boylara yol diyoruz. İtiş kakışta, didişmede...

Yukarıya kaydır