binbirgözlü dev

Binbirgözünü açmış hayatı seyreyleyen birine “Bingöz otu” denir elbet. Ne güzel isim vermişler. Tarla sarmaşıkları (Convolvulus sp.) cinsinden olan bitkiler yaprak ve kaliks şekillerine göre birbirinden ayrılıyor. Bingöz otu...

Yukarıya kaydır