endemik yazımtırak

Bir bitki, çeşitli özel sebeplerle (dağların oluşturduğu yükselti farkları, iklim, toprak ve jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan yerel farklılıklar) dünyada belli bir alanda yayılış gösteriyorsa o bitkiye endemiktir diyoruz. Ülke endemikleri...

büyümelerin en güzeli

Mersin ve Adana’da yetişen endemik bir sümbül türü tarla sümbülü (Bellevalia modesta). Özellikle çiçek sapından daha uzun ve geniş yapraklar, yaprak kenarlarında belirgin dalgalanmalarla tanınıyor. Ara sıra ekilen, sürülen...

Yukarıya kaydır