ayçiçeği

Az kaldı, sapsarı bir sarhoşluk yolda,

çiçeğini böceklerin,

meyvesini kuşların didikleyeceği.

Yukarıya kaydır