yapraktan tohuma

Kayaların yaşaması ve topraklık etmesi birçok bitkiye. Şu sakin, sessiz tek yaprağın pürdikkat sırasını bekler gibi duruşu. Beklenir böylesi sevinçle. Sonra birgün yürürken içlerinde, görülür; yapraktan tohuma alınan yol. Alabildiğine yaklaşan göğüne, umulmadık çiçeğiyle. Göbek otu (Umbilicus sp.)