başka türlü

Hiç Serkil (Hypericum atomarium) gördünüz mü? Bir kantaron türü. Denir ki kantaronlar genelde vejetatif üreme ile çoğalırlar, tohumlar toprakta 10 yıla yakın canlı kalabilse de çimlenme yetenekleri çok azdır. Tohum küçücüktür, besin deposu küçüktür. Bu da bir kehanet sonuçta. Bilmekten, bildiğini sanmaktan kaynaklı bir kehanet. Bütün kehanetler gibi başka türlü olabilme ihtimalini öldürüyor. Serkil’in tohumlarını […]