gerçek bir insan

İnsanlık tarihinin en eski metinlerinden biri Gılgamış Destanı. 4000 yıldan eski olan ve henüz tümüyle açığa çıkmamış bu metinde Uruk kralı Gılgamış’ın dizginsiz gücünden rahatsız olan tanrılar onu dize getirecek bir kahraman yaratırlar “Enkidu”. Enkidu şehir yaşamının dışında kalmış bir hayvansı olarak tasvir edilir. Gılgamış’ın Enkidu’yu getirmek için görevlendirdiği Şamhat’ın amacı bu hayvansı güdüleri evcilleştirmek […]