endemik yazımtırak

Bir bitki, çeşitli özel sebeplerle (dağların oluşturduğu yükselti farkları, iklim, toprak ve jeomorfolojik özelliklerden kaynaklanan yerel farklılıklar) dünyada belli bir alanda yayılış gösteriyorsa o bitkiye endemiktir diyoruz. Ülke endemikleri sınırlarla ilgili bir kavram aynı zamanda. Örneğin aynı bitki ülke sınırının hemen yanıbaşında, metrelerce yüksekliğinde bir duvarın, bir telin ve tellere duvarlara eşlik eden silahlı askerlerin […]

büyümelerin en güzeli

Tarla sümbülü (Bellevalia modesta) Mersin ve Adana’da yetişen endemik bir sümbül türü. Çiçek sapından daha uzun ve geniş yapraklar, yaprak kenarlarında belirgin dalgalanmalarla tanınıyor. Ara sıra ekilen, sürülen tarlalarda boy göstermesi üzücü ancak bu yaşa geldiğine göre tohumlarını tam zamanında atıyor olmalı. Gide gele büyümelerin en güzelini izlemek…