savaşa hayır

Savaş, ne işe yaradığını göstermeye başladı bile. Kazdağları’nda altın madenlerine karşı 12 Ekim’de yapılacak olan “Su ve Vicdan Mitingi”, mitinge katılacak olan tüm oluşumların, şu anda Kirazlı/Balaban’da nöbet tutan canların görüşleri sorulmadan iptal edildi. Korunga’nın güzel pembe çiçeklerini anlatabilecekken savaştan bahsediyorum bugün.

3000 derece sıcaklık iliklerine kadar işlediğinde,
iyileşebilmek için belki 7400 yıl beklemek zorunda kalacak toprak,
inanmıyor savaşın, iyi, gerekli veya zorunlu olduğuna.
Bir kıvılcımla yanıverecek palamut meşesi de inanmıyor.
Yuvasını meşeye kuran sincap da inanmıyor.
Meşenin gölgesine sığınan korunga da inanmıyor.
Palamut ve korungayla karnını doyuran keçi de inanmıyor.
Keçinin sütünü bekleyen çocuk da inanmıyor.
Çocuğu büyüten kadın da inanmıyor.

Toprak olmasaydım,
Meşe olmasaydım,
Sincap olmasaydım,
Ot olmasaydım,
Keçi olmasaydım,
Çocuk olmasaydım,
Kadın olmasaydım
savaşa inanabilirdim ben de.

Not: Özelde Korunga’ların (Onobrychis sp.), genelde baklagil bitkilerin 2. Dünya savaşı mağdurlarından olduğu düşünülüyor.