iltihap

Dün gece bu yörenin daha önce görmediği kadar şiddetli bir fırtına yaşadık. Ağaçlar devrildi, henüz çok genç olan yemişlerin dalları kırıldı. Elektrik ve telefon direkleri yıkıldı. Ağıl damları uçtu. Şehirde de seralar ve çatılar uçmuş. Bir dev rüzgârı ağzında evire çevire büyütüyor olanca gücüyle üfürüyordu. Rüzgâr esmiyordu da, vuruyordu. Olduğumuza, olacağımıza hınçla. Korkudan devin omuzunda […]

kağıt çiçeği

Henüz çiçekte Papatyagiller’den Kağıt çiçeği (Xeranthemum annuum). 0-1950 rakımları arasında Türkiye’nin her yerinde yetişiyor. Çiçeği saran kat kat yaprakçıklar (involukrum) saydam veya saman renkli olabileceği gibi ortalarında kırmızımsı-kahverengi ince bir çizgi de görülebilir. Bu özelliğiyle tanınması kolaydır. Hem Türkçe adı hem bilimsel cins adı involukrumun yapısına işaret eder. Xeranthemum,’kuru çiçek” anlamına geliyor. Tür adı olan […]