peki parasıylan da mı değil?

Kuyu hakkında düşünmeye devam Bir kere tam bir kuyu değildi. Aslında buralıların deyişiyle saya* açılmış bir sarnıçtı. Bu yörenin sarnıçları yere çok büyük çukurlar açılıp üzerinin yine taş bloklarla kapatılması, yer yüzeyinin hemen üstünde de, suyun, cazibesiyle akıp sarnıçta birikmesini sağlayan deliklerden müteşekkil. Koca bir kireç kayasına sarnıç yapmak zor bir iş gibi görünebilir ama […]

hayalin sesi

– Nerede büyüyorsun? – Büyük büyük analarımın köklerini saldığı derenin içinde. Dere hayalinin serinliğinde. Burada yaşayan köylülerin, hayvanların, toprağın suyu, Aksıfat’ın %70’i bu borularla 50 kilometre yol katedip Erdemli’ye gidiyor. Kalan %30 köylere dağıtılıyor. En azından eline gıdım su geçen köylünün ezberi bu. Görülmeyen derenin sesi geliyor. Bir hayalin sesinde yürüyorum ben de.