yeryüzünün katmanları

Bir Müslüman inancına göre diyor, Borges;“Allah yeryüzünü yarattı, ama yeryüzünün temeli yoktu, yeryüzünün altına bir melek koydu. Ama mele­ğin temeli yoktu, meleğin ayakları altına bir yakut ka­yası koydu. Ama kayanın temeli yoktu, kayanın altına dört bin gözü, kulağı, burun deliği, ağzı, dili ve ayağı olan bir boğa koydu. Ama boğanın temeli yoktu, bo­ğanın altına Bahamut […]