tohumların beklediği rüzgâr

Kocakarı,döküyor tohumunu,çiçeğin,tomurcuğun,yaprağın hayaliyle. Kızılçam ormanlarının insan eliyle bozulduğu alanlara yerleşen bitki topluluklarına “maki”, makilerin yine aynı el yüzünden bozulduğu alanlara yerleşen bitki topluluklarına ise garig veya frigana deniyor. Yunanca çalı çırpı anlamına gelen “phryganon” kelimesi kökenli. Akdeniz’in bitki topluluklarına bakmak o kadar insana da bakmak ki. Cızzz. Garigler makiye göre daha kurakçıl, toprak derinliğinin daha […]