peki parasıylan da mı değil?

Kuyu hakkında düşünmeye devam Bir kere tam bir kuyu değildi. Aslında buralıların deyişiyle saya* açılmış bir sarnıçtı. Bu yörenin sarnıçları yere çok büyük çukurlar açılıp üzerinin yine taş bloklarla kapatılması, yer yüzeyinin hemen üstünde de, suyun, cazibesiyle akıp sarnıçta birikmesini sağlayan deliklerden müteşekkil. Koca bir kireç kayasına sarnıç yapmak zor bir iş gibi görünebilir ama […]

kaya gülü

Yaşam döngüsü hakkında bilgi bulamadım ama bu güzel bir kaya gülü; Nemnem otu (Ballota saxatilis). Doğu Akdeniz’in kayalarını yurt bilenlerden. Zaten Doğu Akdeniz. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun güneyinde yaşıyor. 2 alt türü, birbirlerinden gövde ve çanak yapraklarının özelliklerine göre ayrılıyorlar. Yörelere göre başka güzel adlar da verilmiş ona; şalba, çalba, balotu, ballık otu, ısırgan, […]

karanın suya doğru üflediği

Bir ara çatlaklara takmıştım. Duvardaki çatlak, bardaktaki çatlak. Elinde çekiç olan her yerde çivi görür misali. Gözlerim de çatlakları arar, onlardan bir anlam çıkarmaya çalışır olmuştu ki, Uzakdoğulu bir ustanın elinden çıkan bir seramik işini gördüm. Önce kilden güzel bir kase yapmış, sonra kırmış o kaseyi. Sonra da her parçayı altın rengi bir macunla tekrar […]

kireçtaşı kayaları

Taşeli platosu, endemizm açısından Türkiye’nin önemli alanlarından biri. Endemizm oranları o alanın jeolojik anlamda ne kadar eski olduğuna, izolasyon derecesine, izolasyonun süresine ve topografik özelliklere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Taşeli Platosunun büyük bir bölümü deniz kökenli kalkerlerden oluşuyor. Jeologlara göre bu kalkerler Mezozoik zaman (yaklaşık 225-65 milyon yıl önce) ortalarında aşınmış Torosların üstüne Akdeniz tarafından […]