günün ışığı

Yağmur yağmadı, attım kendimi dağa.

Gönlün tutuşsun işte böyle. Bakarak Boyacı sumağı’nın körpe sürgünlerine. Yanıp kül ol, yeniden doğmayı ummadan. Küle dön ki daha da durabilesin karşısında. Işığın yaprağa her vuruşuna şaşır. Işık yapraktan çekilince de öyle.

Şimdi Akdeniz’de sonra yetiştiği her yerde böyle uyanacak Boyacı sumağı (Cotinus coggygria). Dallarının ucunda alevlerle.

Sevdiceğim budur dünya.